IMZ
Hellebroek 46
6361 AC Nuth
m 06 28320952
biancalamberts@imz.nu

Juridisch advies detacheringscontracten Wsw

(gemeente Wierden)


Strategisch adviseur sociaal domein

(gemeente Heerlen)


Lid Raad van Advies HBO opleiding sociale zekerheid

(NCOI)


Beleidsadviseur decentralisatie

Jeugdzorg en Participatiewet en

Volksgezondheid

(gemeente Onderbanken)

 

Adviseur sociaal domein

(gemeente Brunssum/Landgraaf,
WOZL)

 

Adviseur Beleid en Strategie

(gemeente Brunssum)

 

Beleidsmedewerker WMO

(gemeente Landgraaf)


Samenwerking Gemeenschappelijke Regeling

(gemeente Albrandswaard)

 

Keuzes in het kader van de Participatiewet

(gemeente West Maas en Waal)


Risicomanagement in het sociaal domein

(gemeente Ommen en Hardenberg)

© Interim Management Zuid